על הזכאות לאזרחות פולנית ודרכון פולני​

 1. זכאים לאזרחות פולנית ולדרכון פולני ילידי פולין (לרבות אלה שחיו בטריטוריות אוקראינה, בלארוס וליטא אשר היו בשליטת פולין בין שתי מלחמות העולם).
   
 2. הזכאות עוברת גם לצאצאי ילידי פולין וצאצאיהם ללא הגבלת דורות, בין שנולדו בפולין ובין שנולדו בישראל או במקום אחר. בין הזכאים נמנים למשל גם ילידי ארה”ב ודרום אמריקה אשר אבותיהם היגרו לשם בשנות העשרים והשלושים של המאה שעברה.
   
 3. זכאות הצאצאים לאזרחות פולנית אינה תלויה בהיותו בחיים של מי שהיה יליד פולין.
   
 4. על-פי החוק הפולני משנת 1920 שהיה בתוקף עד ינואר 1951, עלולות להיווצר נסיבות בהן מאבד האזרח הפולני את אזרחותו. בבקשה לקבלת אזרחות, יש אם-כך להסתמך על חקיקה ספציפית רלוונטית המעגנת את שימור האזרחות הפולנית.
   
 5. מענה חיובי לבקשת ההתאזרחות אינו תלוי בידיעת השפה הפולנית או הכרתה לעומק של התרבות הפולנית.
 6. איתור תעודת לידה פולנית אינו תנאי לאישור האזרחות. כאשר לא נמצאת תעודת-לידה ניתן להסתמך על מסמכים אחרים המתעדים את המוצא הפולני. איתור המסמכים מתבצע בארכיבים בפולין ובישראל.
   
 7. הדין הפולני מאפשר קבלת אזרחות בממשלי המחוז השונים או מנשיא פולין. יש לשים לב כי אזרחות המוענקת על-ידי נשיא פולין. יש לשים לב כי אזרחות המוענקת על-ידי נשיא פולין אינה עוברת לצאצאים ולכן הינה חסרת תועלת ברוב המקרים.
   
 8. לאחר אישור האזרחות הפולנית זכאי המבקש להוציא דרכון פולני. דרכון זה יכול לשמש את המחזיק בו בכל מדינות האיחוד האירופי. הדרכון תקף ל-10 שנים ולאחר מכן יש לחדשו.